Bệnh bại huyết trên vịt do Riemerella Anatipestifer

Bệnh bại huyết trên vịt do Riemerella Anatipestifer