Bệnh thường gặp trên gà thịt

Category: 2 0

Bệnh thường do vi-rút thường gặp trên gà thịt

 • Bệnh Marek trên gà
 • Bệnh Newcaste trên gà
 • Bệnh IB trên gà
 • Bệnh ILT trên gà
 • Bệnh SHS trên gà
 • Bệnh Reovirus trên gà
 • Bệnh đậu trên gà

Bệnh do vi khuẩn thường gặp trên gà thịt

 • Bệnh E.coli trên gà
 • Bệnh thương hàn trên gà
 • Bệnh tụ huyết trùng trên gà
 • Bệnh CRD trên gà
 • Bệnh Coryza trên gà

Bệnh do ký sinh trùng thường gặp trên gà thịt

 • Bệnh cầu trùng trên gà
 • Bệnh ký sinh trùng đường máu trên gà
 • Bệnh đầu đen trên gà

Bệnh do dinh dưỡng thường gặp trên gà thịt

 • Bệnh Gout trên gà

Wiki chăn nuôi 1.000 gà thịt

1. Chuẩn bị chuồng trại

2. Lựa chọn con giống

3. Kỹ thuật úm gà

4. Chương trình dinh dưỡng

5. Lịch vaccine phòng bệnh trên gà

6. Bệnh thường gặp trên gà

7. Hạch toán kinh tế chăn nuôi 1.000 gà thịt

8. Hỏi đáp chăn nuôi 1.000 gà thịt

Related Articles

Add Comment