Bệnh tụ huyết trùng trên vịt – Pasteurellosis in Ducks

Tổn thương tổng thể trên vịt nhiễm P. multocida

(A) Xuất huyết ở màng ngoài tim và tràn dịch màng ngoài tim
(B) Gan vịt con có biểu hiện hoại tử đinh ghim (điểm trắng lan tỏa)
(C) Tim vịt bình thường đùng để đối chứng A
(D) Gan vịt bình thường đối chứng B
(E) Gan bị hoại tử nhiều và nhợt nhạt
(F) Nhiều nốt xuất huyết trong thanh mạc ruột và niêm mạc của vịt con chết
(G) Ruột non vịt bình thường đối chứng F