Cách phân biệt ếch đực và ếch cái

Ếch đực Ếch cái
Có chai sinh dục ở gốc ngón chi trước
Dưới cằm có 2 túi phát âm
Khối lượng thân nhỏ
Da không trơn bóng
Không có chai sinh dục
Không có túi phát âm
Khối lượng thân lớn hơn
Da trơn bóng

Team channuoivn tổng hợp