Cấu tạo giải phẫu gà

Category: Chăn nuôi gà 58 0
Nostril

Eye

Larynx

Trachae

Eosophagus

Lung

Crop

Heart:

Proventriculus:

Gall bladder

Spleen

Liver

Gizzard

Pancreas

Doudenal loop

Small Intestine

Large intestine

Cloaca

Oviduct

Kidney

Ovary

Caeca

Lỗ mũi

Mắt

Thanh quản

Khí quản

Thực quản

Phổi

Diều

Tim

Dạ dày tuyến

Túi mật

Lách

Gan

Dạ dày cơ

Tuyến tụy

Tá tràng

Ruột non

Ruột già

Hậu môn

Ống dẫn trứng

Thận

Buồng trứng

Manh tràng

Related Articles

Add Comment