Chăn nuôi ếch

Tổng hợp bệnh thường gặp trên ếch:

  1. Bệnh lở loét, đỏ chân trên ếch
  2. Bệnh chướng hơi trên ếch
  3. Bệnh đường ruột trên ếch
  4. Bệnh gan thận mủ trên ếch
  5. Bệnh phù mắt, ngoẹo cổ trên ếch
  6. Bệnh ếch ăn nhau
  7. Bệnh do trùng bánh xe trên ếch
  8. Bệnh giun sán trên ếch
  9. Bệnh do nấm trên ếch

Post Comment