Chương trình dinh dưỡng cho 1.000 gà thịt

Category: 0 0

Chương trình dinh dưỡng cho 1.000 gà thịt

Giai đoạn 1: 30 bao cám 21%pr

Giai đoạn 2: 60 bao cám 20%pr

Giai đoạn 3: 100 bao cám 19%pr

Giai đoạn vỗ béo: 80 bao cám 19%pr

Wiki chăn nuôi 1.000 gà thịt

1. Chuẩn bị chuồng trại

2. Lựa chọn con giống

3. Kỹ thuật úm gà

4. Chương trình dinh dưỡng

5. Lịch vaccine phòng bệnh trên gà

6. Bệnh thường gặp trên gà

7. Hạch toán kinh tế chăn nuôi 1.000 gà thịt

8. Hỏi đáp chăn nuôi 1.000 gà thịt

Related Articles

Add Comment