Chăn nuôi gà

  • Các giống gà
  • Bệnh thường gặp trên gà
  • Kỹ thuật chăn nuôi gà
  • Chăn nuôi gà thịt
  • Chăn nuôi gà đẻ
  • Các giai đoạn phát triển của gà
  • Thức ăn cho gà

Cấu tạo giải phẫu gà
Kỹ thuật chăn nuôi gà thịt
Lịch vắc-xin phòng bệnh cho gà thịt
Lịch Vắc-xin cho gà đẻ thương phẩm & gà giống bố mẹ
Chẩn đoán phân biệt các bệnh hô hấp trên gà
Chẩn đoán phân biệt các bệnh đường tiêu hóa trên gà

Bệnh Marek’s trên gà
Bệnh Gumboro trên gà (Infectious Bursal Disease- IBD)
Bệnh Newcastle trên gà (gà rù)
Bệnh cúm gia cầm (Avian Influenza; AI)
Bệnh viêm phế quản truyền nhiễm trên gà – (Infectious Bronchitis: IB)
Bệnh viêm thanh khí quản truyền nhiễm trên gà – ILT
Hội chứng sưng phù đầu trên gà (Swollen Head Syndrome – SHS)
Hội chứng giảm đẻ trên gà 1976 – EDS’76
Bệnh viêm khớp do Reovirus trên gà
Viêm não tuỷ và màng não trên gà (Avian infectious encephalomyelitis- AE)
Viêm ruột xuất huyết ở gà Tây – Hemorrhagic Enteritis of Turkey

Bệnh E.Coli trên gà
Bệnh thương hàn trên gà – Salmonelloses
Bệnh ORT trên gà (Ornithobacterium Infection)
Bệnh tụ huyết trùng trên gà – Fowl cholera

Bệnh ký sinh trùng đường máu trên gà (Leucocytozoonosis)
Bệnh đầu đen trên gà (Histomonas meleagridis)

Bệnh thiếu Vitamin B2 trên gà (Vitamin B2 Deficiency)
Hội chứng xuất huyết và mỡ gan trên gà (Fatty Liver And Hemorrhagic Syndrome)