Giá heo hơi 01/01/2022: Giảm từ 1.000 đ/kg đến 2.000 đ/kg trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc giảm nhẹ; dao động trong khoảng 45.000 – 48.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên giảm 1.000 – 2.000 đồng/kg, dao động trong khoảng 47.000 – 48.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam giảm cao nhất 2.000 đồng/kg, dao động trong khoảng 47.000 – 49.000 đồng/kg.