Giống gà Dabaco D310

Category: Chăn nuôi gà 66 0
Giống gà D310 có tính chống chịu tốt, thích nghi với điều kiện khí hậu vùng miền

Năng suất sản xuất trứng:
Màu sắc vỏ trứng: màu trắng hồng
Khối lượng trứng bình quân: 62-64gr
Tỷ lệ đẻ bình quân đến 90 tuần tuổi: 84,45%
Thời gian đẻ đỉnh từ 25-35 tuần đạt 94.5% Quả/mái/năm: 290-310 quả
Thời gian nuôi kéo dài 90 tuần.
Bình quân giai đoạn đẻ đỉnh: 93%
Sức đẻ bền: 72 tuần đẻ

Tuần tuổi Tiêu thụ thức ăn Trọng lượng gà
1 12 63-68
2 17 105-115
3 25 185-195
4 32 270-285
5 37 365-385
6 42 460-485
7 45 550-580
8 49 640-670
9 53 725-765
10 57 810-870
11 62 900-955
12 67 985-1055
13 68 1075-1140
14 71 1150-1215
15 73 1130-1295
16 76 1305-1380
17 78 1380-1460
18 80 1450-1530

Năng suất trứng:

Tuần tuổi Trọng lượng Tiêu thụ thức ăn Tỷ lệ đẻ Trọng lượng

trứng

17 1380 78
18 1450 80
19 1500 84 5 43.4
20 1570 90 25 48.0
25 1665 104 93 54.1
30 1680 104 95 56.6
40 1700 104 94.7 59.1
50 1740 104 92.9 60.4
60 1780 104 89.3 61.3
70 1835 104 84.8 62.1
80 1880 104 79.6 62.6
90 1950 104 75.8 63


LIÊN HỆ CON GIỐNG D310
CÔNG TY GÀ GIỐNG DABACO: 02223 723 633

Related Articles

Add Comment