Photo: Giải phẫu sinh lý bò

Category: Chăn nuôi bò 15 0

Hình ảnh giải phẫu bò, mặt cắt bò nhìn từ bên trái, mặt cắt bò nhìn từ bên phải

Add Comment