Photo: Giải phẫu sinh lý bò

Category: Chăn nuôi bò 74 0

Hình ảnh giải phẫu bò, mặt cắt bò nhìn từ bên trái, mặt cắt bò nhìn từ bên phải

Kết nối với chúng tôi!
Group: Hội chăn nuôi vịt: https://www.facebook.com/groups/196259678324708/
Đăng ký kênh YOUTUBE HỘI CHĂN NUÔI

Add Comment