Sự khác biệt về mặt hình thái của ếch đồng và ếch Thái Lan

Ếch đồng Việt Nam
Rana rugulosa
Ếch Thái Lan
Rana tigerina
– Da mỏng và trơn láng
– Mắt hình thoi nằm ngang
– Từ mũi đến mút mõm gần bằng đến mắt
– Chiều dài đùi vượt qua hốc mắt
– Giữa hai mấu lưỡi hình chữ U hoặc chữ V và khoảng cách giữa hai mấu lưỡi hẹp hơn
– Màng bơi xuất phát từ đốt đầu tiên của ngón thứ 2 chân sau
– Đầu mút ngón tay và ngón chân không phình ra
– Chóp nhõm tù
– Da dày và sần sùi
– Mắt hình elip nằm ngang
– Từ mũi đến mút mõm dài hơn đến mắt
– Chiều dài đùi chưa vượt qua hốc mắt

– Giữa hai mấu lưỡi có một gờ nhỏ nổi lên và khoảng cách giữa hai mấu lưỡi rộng hơn
– Màng bơi xuất phát từ đốt thứ 2 của ngón thứ 2 chân sau
– Đầu mút ngón tay và ngón chân phình to ra
– Chóp mõm nhọn