chăn nuôi heo

Những giống lợn phổ biến thế giới
Chăn nuôi heo 96 0
96 0

Những giống lợn phổ biến thế giới

Những giống lợn phổ biến thế giới 01. Giống lợn Berkshire 02. Giống lợn Chester White 03. Giống lợn Duroc 04. Giống lợn Hampshire 05. Giống lợn Landrace 06. Giống lợn Poland China…

Tagged: , , , , , , , , ,