Kiến thức chăn nuôi bò sữa

Làm thế nào để nâng cao năng suất sinh sản của bò sữa?
Chăn nuôi bò sữa 9 0
9 0

Làm thế nào để nâng cao năng suất sinh sản của bò sữa?

Vấn đề phát hiện bò sữa động dục và xác định thời điểm phối tinh thích hợp rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất sinh sản và…

Tagged: , , , ,