Tại sao nhiều đàn gà tây bị nhiễm cúm gia cầm hơn?

Số đàn gà tây ở Mỹ bị ảnh hưởng bởi dịch cúm gia cầm độc lực cao (HPAI) vào năm 2022 gấp khoảng bốn lần số đàn gà đẻ và gà thịt cộng lại.

Vậy tại sao đàn gà tây Mỹ bị nhiễm H5N1 lại nhiều hơn giống gà khác?

Tiến sĩ David E. Swayne , giám đốc phòng thí nghiệm kiểm soát sinh học cao của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, đã đưa ra một lời giải thích khả thi về vấn đề này trong hội thảo trên web, Sự thật về sự lây lan và kiểm soát bệnh cúm gia cầm có khả năng gây bệnh cao, được tổ chức bởi WATTPou Bird .com và được tài trợ bởi Boehringer Ingelheim vào ngày 26 tháng 5.

Các nghiên cứu đã được thực hiện tại nhiều phòng thí nghiệm, bao gồm cả phòng thí nghiệm do Swayne đứng đầu, và dữ liệu thực nghiệm từ những nghiên cứu đó chỉ ra rằng gà tây nhạy cảm hơn với vi rút cúm gia cầm và tạo ra các bệnh nhiễm trùng có thể lây lan từ gà tây sang gà tây, Swayne nói.

Tuy nhiên, đặc biệt hơn, khi nghiên cứu loại virus của dòng ngỗng / Guandgdong hiện đang được nhìn thấy, các nhà khoa học đã quan sát thấy rằng loại virus này dễ lây truyền từ gà tây sang gà tây hơn là từ gà sang gà, Swayne nói. Ông cũng chỉ ra rằng thường cần liều lượng tiêm thấp hơn để lây nhiễm cho gà tây so với gà, điều này theo ông có thể là lý do tại sao nhiều cơ sở do các hộ chăn nuôi gà tây vận hành đã bị nhiễm bệnh hơn cơ sở có gà.

Tính đến ngày hội thảo trên web được tổ chức, HPAI đã được xác nhận trên 120 đàn gà tây thương phẩm, 10 đàn liên quan đến gà tây giống và 1 đàn liên quan đến gà hậu bị, trong khi vi rút chỉ được xác nhận ở 11 đàn gà thịt và 20 đàn gà đẻ, với số lượng gần tương xứng đàn lợn giống và đàn lợn đực giống bị ảnh hưởng.

Tại Canada, HPAI đã được xác nhận trên đàn gà tây, gà đẻ và gà thịt thương phẩm. Tuy nhiên, thông tin liên quan đến loại gia cầm bị ảnh hưởng trong một số đàn bị ảnh hưởng vẫn chưa được công bố, gây khó khăn cho việc xác định liệu đàn gà tây có bị ảnh hưởng nhiều hơn đàn gà hay không.

Phạm Thời theo https://www.wattagnet.com

Post Comment