Bài viết mới nhất.

Acyclovir

Tổng quan: Acyclovir là một loại thuốc chống vi-rút được sử dụng để điều…
Than hoạt tính

Than hoạt tính hấp thụ nhiều hóa chất và thuốc ở đường tiêu hóa…