Top 20 công ty thức ăn chăn nuôi hàng đầu thế giới

Công ty Quốc gia Sản lượng hằng năm (x1.000 tấn)
CP Group Thái Lan 27,650
New Hope Group Trung Quốc 20,000
Cargill Mỹ 19,600
Land O’Lakes Mỹ 13,500
Wen’s Food Group Trung Quốc 12,000
Muyuan Foodstuff Trung Quốc 11,000
BRF Brazil 10,506
ForFarmers N.V. Hà Lan 10,021
Tyson Foods (broiler) Mỹ 10,000
Nutreco Hà Lan 9,000
De Heus Hà Lan 8,000
East Hope Group Trung Quốc 7,600
JA Zen-Noh Nhật Bản 7,200
Arab Company for Livestock Development (ACOLID) Ả Rập Xê Út 6,840
Shuangbaotai Group (Twins Group) Trung Quốc 6,600
Alltech Mỹ 6,500
Haid Group Trung Quốc 6,300
Royal Agrifirm Group Hà Lan 6,066
Tangrenshen Group (TRS) Trung Quốc 6,000
Tongwei Group Trung Quốc 5,500
NongHyup Feed Inc. Hàn Quốc 5,500
WH Group Trung Quốc 5,250
Yuetai Group Trung Quốc 5,000

Phạm Thời theo wattagnet.com

Post Comment