100S

VINA 100S dùng cho heo tập ăn đến khi đạt 12 kg thể trọng.