Bán lợn tại trang trại siêu nạc tại Hùng Sơn Hiệp Hòa

Category: Video 6 0

Bán lợn tại trang trại siêu nạc tại Hùng Sơn Hiệp Hòa

Lợn giống Dabaco

Bình quân 130 kg/con

 

Related Articles

Add Comment