Giá cả thị trường chăn nuôi ngày 01/01/2022

Giá cả thị trường chăn nuôi ngày 01/01/2022

– Heo giống siêu nạc: 600.000 ~ 800.000 đ/con biểu 7-8 kg
– Heo giống áp siêu: 400.000 ~ 500.000 đ/con biểu 8-10 kg.
– Giá heo hơi: 45.000 ~ 48.000 đ/kg

– Vịt giống Super: 10.000đ/con
– Vịt giống Bầu cánh trắng : 6.000đ/ con
– Vịt thịt Super: 35.000đ/con
– Vịt thịt Bầu lai: 42.000đ/con

– Giống gà lông màu: 12.000/con
– Gà Mía Sơn Tây: 88.000/kg
– Gà thịt lông màu: 53.000/kg

– Trứng vịt thương phẩm: 2.500/quả
– Trứng gà Ai cập: 2.200₫/quả
– Trứng gà đỏ: 2.100 đ/quả