Giá cả thị trường chăn nuôi ngày 02/01/2022

Giá cả thị trường chăn nuôi ngày 02/01/2022:

– Heo giống siêu nạc: 600.000 ~ 800.000 đ/con biểu 7-8 kg
– Heo giống áp siêu: 400.000 ~ 500.000 đ/con biểu 8-10 kg.
– Giá heo hơi: 45.000 ~ 48.000 đ/kg

– Vịt giống Super: 8.000 ~10.000 đ/con
– Vịt giống Bầu cánh trắng : 5.000 ~ 6.000 đ/con
– Vịt thịt Super: 34.000 ~ 35.000 đ/con
– Vịt thịt Bầu lai: 40.000 ~42.000 đ/con

– Giống gà lông màu: 6.000 ~ 8.000 đ/con
– Gà Mía Sơn Tây: 85.000 ~ 88.000 đ/kg
– Gà thịt lông màu: 51.000 ~ 53.000 đ/kg

– Trứng vịt thương phẩm: 2.4000 ~ 2.500đ/quả
– Trứng gà Ai cập: 2.200 ~ 2.300 đ/quả
– Trứng gà đỏ: 2.100 ~ 2.150 đ/quả