Hạch toán kinh tế chăn nuôi 1.000 gà lai chọi 01/08/2022

Category: 2 0

Nhằm giúp bà con chăn nuôi có cái nhìn tổng quát về chăn nuôi gà thịt, bài viết này hạch toán kinh tế chăn nuôi 1.000 gà lai chọi 01/08/2022.

Chi phí chăn nuôi 1000 gà lai chọi 01/08/2022:

  • Chi phí con giống
  • Chi phí thức ăn chăn nuôi
  • Chi phí thuốc thú y
  • Chi phí nhân công
  • Chi phí điện nước

1. Chi phí con giống:

1.000 gà lai chọi x 15.000 đ/con = 15.000.000 VNĐ

2. Chi phí thức ăn chăn nuôi

Cám 1: 30 bao x 360.000 = 10.800.000 VNĐ
Cám 2: 60 bao x 350.000 = 21.000.000 VNĐ
Cám 3: 100 bao x 340.000 = 34.000.000 VNĐ
Cám 4: 80 bao x 340.000 = 27.200.000 VNĐ
Tổng chi phí thức ăn chăn nuôi: 93.000.000 VNĐ

3. Chi phí thuốc thú y

1.000 gà: 5.000.000

4. Chi phí điện nước, công nhân: Đối với chăn nuôi quy mô 1.000 gà chủ yếu là tận dụng thời gian nhàn rỗi, do vậy chúng tôi không tính chi phí thuê nhân công vào trong bảng hạch toán này.

Chi phí điện nước: 5.000.000 VNĐ

Tổng kết chi phí chăn nuôi 1.000 gà thịt:

Chi phí Số tiền
1. Chi phí con giống 15.000.000 VNĐ
2. Chi phí thức ăn chăn nuôi 93.000.000 VNĐ
3. Chi phí thuốc thú y 5.000.000 VNĐ
4. Chi phí điện nước 5.000.000 VNĐ
Tổng chi phí: 118.000.000 VNĐ

Doanh thu bán gà:

Giá gà hiện tại 72.000 đ/kg
Trọng lượng gà: 2.340 kg x 72.000 = 168.4800.000

Lợi nhuận chăn nuôi 1.000 gà lai chọi:

168.480.000 – 118.000.000 = 50.480.000 VNĐ

Phạm Thời

Related Articles

Add Comment