Hạch toán kinh tế chăn nuôi 10.000 gà trắng siêu thịt

Category: Chăn nuôi gà 538 0

Hiện nay, chăn nuôi gà theo quy mô công nghiệp dần trở lên phổ biến. Tiếp theo chuỗi bài viết hạch toán kinh tế chăn nuôi gà thịt, chăn nuôi vịt bầu… Nhằm giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quan Channuoi.vn chia sẻ với bạn đọc chi tiết hạch toán kinh tế chăn nuôi 10.000 gà trắng siêu thịt.

Việc hạch toán kinh tế chúng tôi dựa theo chia sẻ của hệ thống trại chăn nuôi gà trắng tại Hà Nội, Hà Nam, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc…

I. Các chi phí bao gồm: 

 1. Chi phí con giống
 2. Chi phí thức ăn chăn nuôi
 3. Chi phí thuốc thú y
 4. Chi phí nhân công
 5. Chi phí điện nước & khấu hao

1. Chi phí con giống
Giá con giống phụ thuộc theo thị trường, thời điểm khác nhau. Chúng tôi tính tại thời điểm viết bài này là 10.000 đ/con. Chúng tôi có gửi đính kèm file hạch toán, bạn đọc có thể chủ động thay số liệu.

10.000 x 10.000 = 100.000 VNĐ ( một trăm triệu đồng)

2. Chi phí thức ăn chăn nuôi

Giá thức ăn chăn nuôi được chúng tôi khảo sát một số công ty bán cám gà trắng phổ biến.

Với thời gian chăn 45 ngày xuất bán, gà đạt bình quân 3.16 kg/con

 • Cám 1: 300 bao x 240.000 đ/bao = 72.000.000 VNĐ
 • Cám 2: 600 bao x 235.000 đ/bao = 141.000.000 VNĐ
 • Cám 3: 1200 bao x 230.000 đ/bao = 276.000.000 VNĐ
 • Tổng chi phí cám hết 489.000.000 VNĐ (Bốn trăm tám mươi chín triệu đồng)

3. Chi phí thuốc thú y

Chi phí thuốc thú y bao gồm: Vaccine, kháng sinh, thuốc bổ trợ. Việc phòng bệnh rất quan trọng; do đó bạn đọc chăn nuôi quy mô công nghiệp cần tuân thủ quy trình vaccine đảm bảo đàn gà khỏe mạnh.
– Chi phí vaccine: Đối với gà thịt gà trắng siêu thịt đa số các trại hiện nay đang làm vaccine gumboro, vaccine ND + IB mỗi loại 2 lần.

– Thực tế chi phí thuốc thú y: 5.000 đ/con.

Như vậy tổng chi phí thú y: 60.000.000 (sáu mươi triệu)

4. Chi phí nhân công
Đối với trại 10.000 gà bình thường có 2 nhân công làm việc. Chi phí 5.000.000 đ/công nhân.

Tổng chi phí công nhân: 20.000.000 VNĐ(hai mươi triệu đồng)

5. Chi phí điện nước + khấu hao
Chi phí điện nước + khấu hao (tiền trang thiết bị, hao mòn vật tư, lãi vay…)

Tổng chi phí điện nước + khấu hao: 50.000.000 VNĐ(năm mươi triệu đồng)

Như vậy tổng kết: Chúng tôi có gửi đính kèm file hạch toán, bạn đọc có thể chủ động thay số liệu

 1. Chi phí con giống: 100.000.000
 2. Chi phí thức ăn chăn nuôi: 489.000.000
 3. Chi phí thuốc thú y: 60.000.000
 4. Chi phí nhân công: 20.000.000
 5. Chi phí điện nước & khấu hao: 50.000.000

Tổng chi: 769.000.000 (bảy trăm sáu mươi chín triệu đồng)

II. Tiền bán gà:

 • Số gà còn lại là 9.500 con
 • Trọng lượng bán gà: 30.000 kg
 • Giá gà: 30.000 đ/kg
 • Tiền thu bán gà: 30.000 x 30.000 = 900.000 VNĐ (chín trăm triệu đồng)

Như vậy lợi nhuận chăn nuôi 10.000 gà trắng siêu thịt:

Lợi nhuận = tổng thu – tổng chi

Lợi nhuận = 900.000.000 – 769.000.000 = 131.000.000 VNĐ (một trăm ba mươi mốt triệu đồng)

Trên đây channuoi.vn chia sẻ với bạn đọc hạch toán chăn nuôi gà trắng siêu thịt 45 ngày người chăn nuôi thu về khoảng 131.000.000 VNĐ.

Chúng tôi tính toán dựa trên thao khảo ý kiến của nhiều hộ chăn nuôi gà trắng chuyên nghiệp, mục đích để bạn đọc hình dung được sơ bộ việc chăn nuôi gà trắng, nếu bạn đọc có kế hoạch chăn nuôi gà trắng nên tham khảo thêm các mô hình. Chúng tôi có gửi đính kèm file hạch toán, bạn đọc có thể chủ động thay số liệu:
Việc tính toán kết quả có sự sai khác tùy theo hình thức đầu tư.
Các chi phí đầu vào (con giống, thuốc thú y, tình hình dịch bệnh.
Giá cả thị trường.

Team channuoi.vn

Kết nối với chúng tôi!
Group: Hội chăn nuôi vịt: https://www.facebook.com/groups/196259678324708/
Đăng ký kênh YOUTUBE HỘI CHĂN NUÔI

Related Articles

Add Comment