Mổ khám kiểm tra bệnh tích gà con

Category: Video 17 0

Mổ khám kiểm tra bệnh tích gà con

Thực hành tại Bệnh Viện Thú Y

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Related Articles

Add Comment